Gà Séc Facebook Twitter LinkedIn

Giống gà Séc truyền thống


 • Trang Chính
 • Lịch sử gà Séc
 • Gà nâu đốm vàng Séc
 • Gà Šumava (Šumavanka)
 • Ấp trứng để bán
 • Liên hệ chúng tôi
 • Gà Séc

  Mục đích của trang này là nhằm quảng bá những giống gà Séc bản địa và từ đó thúc đẩy sự bảo tồn đa dạng sinh học của các loại gia cầm. Ngày nay, chỉ còn 2 giống gà được bảo tồn trên lãnh thổ Cộng hòa Séc - gà nâu đốm vàng Sécgà Šumava (gà Šumavanka).

  ảnh Gà nâu đốm vàng Séc, gà trống ảnh Gà nâu đốm vàng Séc, gà mái


  Copyright © Gà Séc, 2008-2024. Bản quyền đã được bảo hộ Cập nhật lần cuối: 01. tháng tư 2024