Češke kokoši Facebook Twitter LinkedIn

tradicionalne češke pasmine kokoši


 • Naslovna strana
 • Istorija čeških kokoši
 • Češka zlatna kokoš
 • Kokoš šumavanka
 • Jaja za nasad na prodaju
 • Kontaktirajte nas
 • Kokoš šumavanka

  Osobine kokoši šumavanka

  Današnja kokoš šumavanka je pasmina srednje veličine. Obnovljena u Češkoj od ostatka prvobitne šumavanke trkačice u drugoj polovini 20-og veka. Veoma je temperamentna, živahna, plašljiva, lukava, skromna u ishrani i razmnožavanju, otporna, izdržljiva i veoma aktivna u pronalaženju hrane. Karakteriše je brz rast tela i brz rast perja kod pilića. Proizvodi ne samo mnogo jaja, već i značajnu količinu mesa. Ima rozu greben i veoma je otporni na mraz. Ovo čini rasu dobro prilagođenu strogim uslovima sredine. Kokoši šumavanka su pogodne za polu-zatvoreni uzgoj kao i za gajenje na velikim ograđenim pašnjacima gde kokoši mogu same pronaći dovoljno hrane.

  Težina petlova je 2,9-3,6 kg, a koke 2,4-3,1 kg. Kokoške su dobre nosilje, snesu preko 180 jaja godišnje, težine 58 grama. Boja jaja je smeđa. Meso je odličnog kvaliteta, sočno i mekano. Kokoši retko leže na jajima.

  Veličina prstena
  petao 20 mm
  kokoška 18 mm

  Patuljasta kokoš šumavanka

  Patuljasta kokoš šumavanka je stvorena u drugoj polovini 20-og veka. Petlovi teže 1,1-1,4 kilograma, a kokoške 0,9-1,2 kg. Kokoši snesu 120 jaja godišnje, težine 40 grama. Patuljasta kokoš šumavanka sa drži samo u zlatnoj boji sa crnim tačkama po telu i crnim repom.

  Veličina prstena
  petao 15 mm
  kokoška 13 mm

  Češke kokoši > Kokoš šumavanka

  Copyright © Češke kokoši, 2008-2024. Sva prava zadržana. Poslednje promene: 01. april 2024