Češke kokoši Facebook Twitter LinkedIn

tradicionalne češke pasmine kokoši


 • Naslovna strana
 • Istorija čeških kokoši
 • Češka zlatna kokoš
 • Kokoš šumavanka
 • Jaja za nasad na prodaju
 • Kontaktirajte nas
 • Češka zlatna kokoš

  Osobine češke zlatne kokoši

  Češka zlatna kokoš je laka pasmina kokoši. Dobro je prilagođena oštrijoj klimi srednje Evrope. Veoma je temperamentna, živahna, plašljiva, lukava, skromna u ishrani i razmnožavanju, otporna, izdržljiva i veoma aktivna u pronalaženju hrane. Ove osobine ih čine pogodnim za polu-zatvoreni tip gajenja kao i za gajenje na velikim površinama zemlje gde kokoši mogu same pronaći dovoljno hrane.

  slika Češka zlatna kokoš, kokoška slika Češka zlatna kokoš, petao

  Težina petlova je 2,3-2,8 kilograma, a kokoške 2-2,5 kg. Kokoške dobro brinu o jajima, snesu oko 150-190 jaja godišnje, težine 55-60 grama. Boja jaja je krem (žutkasta do svetlo smeđe). Meso je odličnog kvaliteta, sočno i mekano. Koke nosilje imaju dobar majčinski instingt kad je u pitalju izleganje i podizanje pilića.

  Boje

  Originalne boje su zlatno tačkasta i jarebičasta. Kasnije su razvijene i u drugih boja: zlatna, srebrna, srebrno tačkasta, crna, crno-bela. Drugačija boja perja je posledica prisustva različitih gena koji kontrolišu boju perja. Sve varijacije boja imaju iste korisne osobine.

  Veličina prstena
  petao 18 mm
  kokoška 16 mm

  Češka patuljasta kokoš

  Češka patuljasta kokoš je stvorena u toku 20-og veka. Petlovi teže 0,9-1,2 kilograma, a kokoške 0,7-1 kg. Koke snesu oko 100-120 jaja godišnje, težine 40 grama. Postoje u dve boje: zlatno tačkasta i srebrno tačkasta.

  Veličina prstena
  petao 13 mm
  kokoška 11 mm

  Češke kokoši > Češka zlatna kokoš

  Copyright © Češke kokoši, 2008-2024. Sva prava zadržana. Poslednje promene: 01. april 2024