České sliepky Facebook Twitter LinkedIn

tradičné české plemená sliepok


 • Úvod
 • Pôvod
 • Česká sliepka zlatokropenatá
 • Šumavanka
 • Predaj násadových vajec
 • Kontakt
 • História českých sliepok

  České sliepky sú pôvodným starým krajovým plemenom, ktoré sa v Česku chová už po stáročia. Prvá zmienka pochádza z roku 1205, kedy česká princezná Markéta Premyslovna (Dagmar Dánska), manželka dánskeho kráľa Waldemara II., doviezla do Dánska ako veno kŕdeľ českých sliepok. České sliepky pochádzajú zo sedliackej sliepky, ktorá bola chovaná vo väčšom počte sfarbení, najčastejšie v kombinácii zlatej farby s kresbou divokého typu. Jednalo sa o pôvodné domáce rustikálne (sedliacke) plemeno, ktoré bolo v čistej forme bežné v Česku až do polovice 19. storočia. Od polovice 19. storočia boli pôvodné domáce sliepky krížené s importovanými plemenami sliepok zo zahraničia, a populácii pôvodných čistokrvných českých sliepok hrozil zánik.

  Fotografia Česká sliepka zlatokropenatá, sliepka Fotografia Česká sliepka zlatokropenatá, kohút

  Preto v auguste 1913 Karel Škoda (nar. 3.2.1862, zomrel 1.5.1927) z Havlíčkova Brodu vytvoril populáciu zo zvyškov sedliackych sliepok chovaných na Českomoravskej vysočine a Humpolecku. Karel Škoda ustálil dva kmene - jeden po sliepkach z obce Komorovice, druhý po sliepkach, ktoré kúpil na statku v obci Český Šicendorf (dnes súčasť obce Stříbrné Hory). V roku 1924-1925 komorovický kmeň bol uznaný a pomenovaný ako česká sliepka zlatokropenatá a českošicendorfský kmeň ako česká sliepka jarabičia. Čestmír Sedlák (nar. 1890, zomrel 5.6.1957) zase vytvoril populáciu zo zvyškov pôvodných sliepok chovaných na Klatovsku a Dobríšsku. Neskôr sa obe populácie zmiešali. V roku 1936 bola česká sliepka zlatokropenatá zaradená medzi hospodársky významné plemená zvierat. V roku 1985 bolo v kontrolovaných chovoch okolo 3 600 kusov sliepok. Od roku 1992 je česká sliepka zlatokropenatá (česká zlatá kropenka) zaradená do genetických zdrojov Česka. Zdrobnelé české sliepky boli vyšľachtené v priebehu 20. storočia.

  Fotografia Česká sliepka zlatokropenatá, kura Fotografia Česká sliepka zlatokropenatá, kura

  Šumavanka

  Pôvodná šumavanka bola staré krajové plemeno sliepky chované predovšetkým v podhorí Šumavy. S najväčšou pravdepodobnosťou sa jednalo o jeden z regionálnych rázov českej sliepky. Pôvodná, nepokrížená populácia šumavských sliepok sa však už bohužiaľ zachovať nepodarilo. Novodobá história tohto plemena sa začína písať po roku 1945. Pre regeneráciu boli vtedy vybrané vzájomne podobné zvieratá prevažne z okolia Vimperku a Kašperských Hôr. Ta boli postupne krížené s niekoľkými stredne ťažkými plemenami - rodajlendkami, vyandotkami, plymutkami a hempšírkami a neskôr ešte s českými sliepkami. Výsledkom šľachtiteľského procesu sú súčasné šumavanky, ktoré sú ale trošku iné než boli šumavanky pôvodné. Chová sa v zlatom čierno striekanom farebnom ráze.

  České sliepky > Pôvod

  Copyright © České sliepky, 2008-2024. Kopírovanie textov a obrázkov nie je dovolené. Posledná aktualizácia: 01. apríl 2024