Češke kokoši Facebook Twitter LinkedIn

tradicionalne češke pasmine kokoši


 • Naslovnica
 • Povijest čeških kokoši
 • Češka zlatna kokoš
 • Kokoš šumavanka
 • Jaja za nasad na prodaju
 • Kontaktirajte nas
 • Kokoš šumavanka

  Osobine kokoši šumavanka

  Današnja kokoš šumavanka je pasmina srednje veličine. Obnovljena u Češkoj od ostatka prvobitne šumavanke trkačice u drugoj polovini 20-og stoljeća. Veoma je temperamentna, živahna, plašljiva, lukava, skromna u ishrani i razmnožavanju, otporna, izdržljiva i veoma aktivna u pronalaženju hrane. Karakterizira ju brz rast tijela i brz rast perja kod pilića. Proizvodi ne samo mnogo jaja, već i značajnu količinu mesa. Ima ružićast greben i veoma je otporna na mraz. To čini rasu dobro prilagođenu strogim uvjetima sredine. Kokoši šumavanka su pogodne za polu-zatvoreni uzgoj kao i za uzgoj na velikim ograđenim pašnjacima gdje kokoši mogu same pronaći dovoljno hrane.

  Težina pijetlova je 2,9-3,6 kg, a kokoške 2,4-3,1 kg. Kokoške su dobre nesilice, snesu preko 180 jaja godišnje, težine 58 grama. Boja jaja je smeđa. Meso je odlične kvalitete, sočno i mekano. Kokoši rijetko leže na jajima.

  Veličina prstena
  pijetao 20 mm
  kokoška 18 mm

  Patuljasta kokoš šumavanka

  Patuljasta kokoš šumavanka prozvedena je u drugoj polovini 20-og stoljeća. Pijetlovi teže 1,1-1,4 kilograma, a kokoške 0,9-1,2 kg. Kokoši snesu 120 jaja godišnje, težine 40 grama. Patuljasta kokoš šumavanka sa drži samo u zlatnoj boji sa crnim točkama po tijelu i crnim repom.

  Veličina prstena
  pijetao 15 mm
  kokoška 13 mm

  Češke kokoši > Kokoš šumavanka

  Copyright © Češke kokoši, 2008-2024. Sva prava zadržana. Posljednje promjene: 01. travanj 2024