Чех тојуглары Facebook Twitter LinkedIn

Әнәнәви Чех тојугларынын ҹинсләри


 • Һаггында
 • Чех тојугларынын тарихи
 • Чех гызыл халлы тојуғу
 • Шумава тојуғу
 • Инкубатор јумурталарынын сатышы
 • Бизимлә әлагә
 • Чех тојуглары

  Сајтын мәгсәди – јерли Чех тојуг ҹинсләринин јајылмасына вә гушчулуг биомүхтәлифлијинин горунмасына дәстәк олмаг. Һалһазырда Чехијада јалныз 2 тојуг ҹинсләри јетишдирилир – Чех гызыл халлы тојуғу вә Шумава тојуғу.

  шәкил Чех гызыл халлы тојуғу, хоруз шәкил Чех гызыл халлы тојуғу, тојуг


  Copyright © Чех тојуглары, 2008-2024. Бүтүн һүгуглар горунур Сон јениләнмә 01. апрел 2024